Όραμα και Αξίες

Στην Εθνική Factors στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Factoring. Η ιστορία, η αξιοπιστία και η ηγετική θέση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν την ανάπτυξη των εργασιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των συνεργατών μας και ταυτόχρονα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Οι Αξίες μας

Οι πελάτες μας

  • Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη μας δημιουργώντας εξατομικευμένες λύσεις
  • Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας
  • Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας είναι διαχρονικές

Οι άνθρωποί μας

  • Διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία και άρτια τεχνογνωσία
  • Προάγουμε τη συνέπεια και τον υψηλό επαγγελματισμό
  • Επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας

Ο Όμιλός μας

  • Ως μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αξιοποιούμε τις δυνατότητές του προς όφελος των πελατών μας δημιουργώντας χρηματοοικονομικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους
  • Με την αξιοπιστία και την ιστορία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων
  • Εργαζόμαστε με ευθύνη προς τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την κοινωνία