Εθνική Factors

Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην παροχή Υπηρεσιών Factoring από το 1994, ενώ από τα μέσα του 2009 τις εργασίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ανέλαβε η νεοσυσταθείσα “Εθνική Factors Α.Ε.” Η Εθνική Factors, θυγατρική κατά 100% της Εθνικής Τράπεζας, αποτελεί εξειδικευμένη εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της διαρκώς διευρυνόμενης και αναπτυσσόμενης αγοράς Factoring. Η ίδρυση της Εθνικής Factors Α.Ε. εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής απόφασης της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για ανάπτυξη των εργασιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η Εθνική Factors, με το έμπειρο προσωπικό και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Factoring που περιλαμβάνει: προεξόφληση, διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων, πιστωτικό έλεγχο και κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο να αναδειχθεί σε σημαντικό συνεργάτη και σύμβουλο κάθε επιχειρηματία στην προσπάθειά του να αναπτύξει την επιχείρησή του, αξιοποιώντας την ιστορία, την αξιοπιστία και την ηγετική θέση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Η Εθνική Factors έχει σαν στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Factoring και τη δημιουργία στενών μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της. Βασική μας επιδίωξη είναι η ικανοποίησή τους μέσα από την ανάπτυξη των εργασιών τους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεών τους.