Συνεργασία με την Εθνική Factors

Το Factoring είναι ένα πολύτιμο προϊόν ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοδότησης και μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Η συνεργασία με την Εθνική Factors αποτελεί στρατηγικής σημασίας απόφαση για την επιχείρηση που θέλει να επωφεληθεί τόσο από τη χρήση των υπηρεσιών στον τομέα του Factoring, όσο και από τη συνεργασία με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, καθώς προσφέρει:

  • Εξασφάλιση ρευστότητας ανάλογα με τις πωλήσεις της επιχείρησης και διευκόλυνση του οικονομικού προγραμματισμού
  • Αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων και πλήρη έλεγχο των όρων πίστωσης
  • Διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων με μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Έλεγχο φερεγγυότητας των οφειλετών
  • Κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
  • Διευκόλυνση της εξαγωγικής και εισαγωγικής δραστηριότητας
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του Factoring από εξειδικευμένο προσωπικό

Η συνεργασία με την Εθνική Factors σημαίνει:

  • Συνεργασία με τον ιστορικότερο χρηματοοικονομικό Όμιλο της χώρας
  • Υποστήριξη από ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων
  • Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας