Επιλέξτε Έτος
  • all
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009

Χορηγία στην 20η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης του Economist

Συμμετοχή της Εθνικής Factors στην ανώτατη χορηγική κατηγορία Founding Sponsor στην 20η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης του Economist με θέμα : “Europe : Shaken and stirred ? Greece : A skilful acrobat?”

NextDeal Μάιος 2016

Άρθρο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Θ. Παναγιωτόπουλου στην ηλεκτρονική έκδοση NEXTDEAL με θέμα ‘’Η Ασφάλιση Πιστώσεων και το Factoring ως Εναλλακτικά Χρηματοδοτικά Εργαλεία των Επιχειρήσεων’’

Περισσότερα

BCR Exclusive Μάιος 2016

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Α. Κοντόπουλου στο περιοδικό BCR EXCLUSIVE με θέμα ‘’Greece reports increased interest in Factoring in the midst of economic turbulence’’ (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)

Περισσότερα

CFO Agenda 2016

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Α. Κοντόπουλου στο περιοδικό CFO AGENDA με θέμα ‘’Factoring: Μια αξιόπιστη χρηματοοικονομική λύση υψηλής πρόσθετης αξίας’’

Περισσότερα